Kwaliteit

  • Opleidingen
  • Bij- en nascholing
  • Deelname aan netwerken
  • Bezoeken van beurzen
  • Lid van beroepsverenigingen
  • Vakliteratuur
  • Valt onder de kwaliteitswet WKKGZ
  • Klachtenfunctionaris